Vuurwerk en neusspray

Vanochtend kocht ik vuurwerk met mijn achtjarige zoon. De opwinding van dat moment was zichtbaar op zijn gezicht en herkenbaar uit mijn eigen jeugd. Tegelijkertijd verbaasde ik me over het gebrek aan  aandacht voor de gevaren van vuurwerk. Vergelijk dat eens met het kopen van neusspray bij je lokale drogisterij: in dat geval kun je Lees meer overVuurwerk en neusspray[…]

Handhaving en de Omgevingswet

  ‘High trust, High penalty’ is een van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Voor de handhavingspraktijk biedt de nieuwe wet echter maar weinig handvaten om aan die verwachting te kunnen voldoen. In dat opzicht lijkt de Omgevingswet te veel op een update van hoofdstuk 5 van de Wabo. Toch biedt de nieuwe Omgevingswet kansen om de Lees meer overHandhaving en de Omgevingswet[…]

Ontvankelijk handhavingsverzoek?

Deze week oordeelde de Afdeling weer in een handhavingszaak over het ‘belanghebbende-begrip’. Bij handhaving geldt nu eenmaal de beginselplicht tot handhaving, die bestuursorganen normaliter dwingt tot optreden, indien hierom wordt verzocht. Gezien dat strenge regime van de Afdeling is het niet verbazingwekkend dat bestuursorganen proberen het handhavingsverzoek alsnog van het bureau proberen te krijgen door Lees meer overOntvankelijk handhavingsverzoek?[…]

Een Heksenketel: het belanghebbende-begrip

Vandaag deed de Afdeling een aardige uitspraak omtrent het begrip ‘belanghebbende’. In ECLI:NL:RVS:2018:3694 ging het over de vraag of de exploitanten van minicamping De ‘Heksenketel’  belanghebbend waren bij hun verzoek om handhaving (op illegaal geëxploiteerde minicampings in de omgeving) vanuit hun concurrentiepositie. In tegenstelling tot het college en de rechtbank beantwoordt de Afdeling die vraag positief. In Lees meer overEen Heksenketel: het belanghebbende-begrip[…]

De schadevergoedingsregeling en de gebeten hond

De bestuursrechtelijke regeling over schadevergoeding door onrechtmatige besluiten kun je gemakkelijk over het hoofd zien: het zit verstopt vrijwel achterin de Algemene wet bestuursrecht (titel 8.4) en bevat slechts 8 overzichtelijke artikeltjes (8:88 t/m 8:95 Awb). In mijn dagelijkse praktijk heb ik er soms mee te maken en misschien geldt dat ook voor jou. Daarom Lees meer overDe schadevergoedingsregeling en de gebeten hond[…]

Wijziging van Bouwbesluit 2012

Op 20 december 2017 is de meest recente wijziging van Bouwbesluit 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze is in werking getreden per 1 januari 2018. Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie Lees meer overWijziging van Bouwbesluit 2012[…]

Wat brengt het nieuwe jaar …

Wat brengt het nieuwe jaar? Sommige voorspellingen zijn met grotere zekerheid te maken dan anderen. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart as zal in een flink aantal gemeente leiden tot een politieke aardverschuiving. Op diezelfde dag vindt ook het referendum plaats over de Sleepwet. De peilingen zijn vooralsnog in het voordeel van het wetsvoorstel. Oorspronkelijk zou de Lees meer overWat brengt het nieuwe jaar …[…]

Wijziging tarieven per 1 januari 2018

Jaarlijks worden verschillende bedragen in de wet geïndexeerd. Wat betreft de fysieke leefomgeving zijn de proceskosten en het griffierecht daarbij het meest van belang. Hieronder zijn de tariefwijzigingen opgesomd. Proceskosten Per 1 januari 2018 geldt dat de tarieven in het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn gewijzigd. Voor de meeste gevallen geldt vanaf dat moment een bedrag van € 501 Lees meer overWijziging tarieven per 1 januari 2018[…]