Afschaffing verklaring arbeidrelatie (VAR)

De VAR heeft zijn langste tijd gehad. Komende week zal de Eerste Kamer instemmen met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, oftewel de afschaffing van de VAR. Wat betekent dat voor de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

De VAR had als doel om aan de opdrachtnemer en -gever zekerheid te bieden over de fiscale kwalificatie van zijn inkomen in de inkomstenbelasting. Dit is met de VAR onder meer geregeld via de vrijwaring van de opdrachtgever. Hierdoor kon de belastingdienst in de meeste gevallen een opdrachtgever niet aanspreken, ook niet als achteraf werd geoordeeld dat het om een dienstbetrekking ging.

Het vervallen van de VAR betekent niet dat geen zekerheid vooraf meer mogelijk is. Meer dan voorheen is de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst echter bepalend voor de verhouding tussen partijen (opdracht of dienstverband). De overeenkomst van opdracht geeft veel meer dan de VAR – zo is de inschatting bij de wetgever – de feitelijke wijze van werken weer. Om die reden heeft de belastingdienst ondertussen ook een aantal overeenkomsten op haar website gezet die zijn goedgekeurd. De wet regelt hierover overigens niets.

Volg deze link om een goedgekeurde overeenkomst (.docx) te downloaden die van toepassing is op de (tijdelijke) inhuur van een adviseur. Deze is door mij in .docx format aangepast en is door mij goed bevonden. Uiteraard verwijs ik ik hierbij op de disclaimer.

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com