Wijziging van Bouwbesluit 2012

Op 20 december 2017 is de meest recente wijziging van Bouwbesluit 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze is in werking getreden per 1 januari 2018. Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie Lees meer overWijziging van Bouwbesluit 2012[…]

Wat brengt het nieuwe jaar …

Wat brengt het nieuwe jaar? Sommige voorspellingen zijn met grotere zekerheid te maken dan anderen. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart as zal in een flink aantal gemeente leiden tot een politieke aardverschuiving. Op diezelfde dag vindt ook het referendum plaats over de Sleepwet. De peilingen zijn vooralsnog in het voordeel van het wetsvoorstel. Oorspronkelijk zou de Lees meer overWat brengt het nieuwe jaar …[…]

Wijziging tarieven per 1 januari 2018

Jaarlijks worden verschillende bedragen in de wet geïndexeerd. Wat betreft de fysieke leefomgeving zijn de proceskosten en het griffierecht daarbij het meest van belang. Hieronder zijn de tariefwijzigingen opgesomd. Proceskosten Per 1 januari 2018 geldt dat de tarieven in het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn gewijzigd. Voor de meeste gevallen geldt vanaf dat moment een bedrag van € 501 Lees meer overWijziging tarieven per 1 januari 2018[…]

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com