Wijziging tarieven per 1 januari 2018

Jaarlijks worden verschillende bedragen in de wet geïndexeerd. Wat betreft de fysieke leefomgeving zijn de proceskosten en het griffierecht daarbij het meest van belang. Hieronder zijn de tariefwijzigingen opgesomd.

Proceskosten

Per 1 januari 2018 geldt dat de tarieven in het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn gewijzigd. Voor de meeste gevallen geldt vanaf dat moment een bedrag van € 501  per toegekend punt.  In 2017 bedroeg dit nog € 495.

Griffierecht

De tarieven 2018 gelden voor (hoger)beroepschriften die op of na 1 januari 2018 zijn ingediend:

Griffierecht beroepszaken (Rechtbank en AbRvS)

voor particulieren (natuurlijke personen) € 170 (+ € 2)
voor organisaties (rechtspersonen) € 338 (+ € 5

Griffierecht hoger beroepszaken (AbRvS)

voor particulieren (natuurlijke personen) € 253 (+ € 3)
voor organisaties (rechtspersonen) € 508 (+ € 7)

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com