Wat brengt het nieuwe jaar …

Wat brengt het nieuwe jaar? Sommige voorspellingen zijn met grotere zekerheid te maken dan anderen. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart as zal in een flink aantal gemeente leiden tot een politieke aardverschuiving. Op diezelfde dag vindt ook het referendum plaats over de Sleepwet. De peilingen zijn vooralsnog in het voordeel van het wetsvoorstel.

Oorspronkelijk zou de Omgevingswet in 2018 al in werking treden. Zoals bekend is dit moment nu beoogd in 2021. In de formatie is de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu overgeheveld naar Binnenlandse Zaken. Duidelijk is dat er bij dat ministerie momenteel nog onvoldoende budget is voor het project. Op de website van dit ministerie zijn momenteel ook nog maar weinig berichten te lezen over de voortgang. Het is daarmee niet geheel duidelijk hoeveel slagkracht er daadwerkelijk is in 2018 voor deze stelselwijziging. Daar staat tegenover dat gemeenten al volop aan de slag lijken te zijn.

Verder treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wet bescherming persoonsgegevens komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Burgers en consumenten krijgen meer rechten met de nieuwe wet. Zo kan men elk moment inzage vragen in alle informatie die de overheid over je heeft. Dat is ingewikkelder dan het lijkt; het gaat daarbij ook de e-mail, of mappen op een computer. Wie kan erbij? Hoe controleer je dat? Hoe geef je vorm aan het recht om vergeten te worden? Onduidelijkheid waarop in 2018 binnen gemeente een antwoord zal moet worden gegeven.

Tot slot is de verwachting dat ‘nudging‘ in 2018 een grotere rol gaat spelen bij gemeenten en met name bij de handhaving en vergunningverlening. Nudging – oftewel het geven van een ‘duwtje’ bij het maken van een juiste beslissing – speelt al een grote rol in het maken van beleid in de ons omringende landen. In Engeland kennen ze zelf een landelijk Behavioural Insights Team, bijgenaamd ‘Nudge Unit’, die wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragswetenschappen praktisch toepast. Een mooi voorbeeld van een nuttige nudge op het gebied van de openbare ruimte vind je op www.slimmerschoon.nl.

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com