Wijziging van Bouwbesluit 2012

Op 20 december 2017 is de meest recente wijziging van Bouwbesluit 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze is in werking getreden per 1 januari 2018. Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast.

Drijvende bouwwerken

Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. De eisen die voor gewone huizen gelden, zijn voor woonboten vaak niet haalbaar.

Voor nieuwe woonboten gelden er minder bruikbaarheidseisen. Zo zijn er lagere plafonds en kleinere ruimtes mogelijk. Ook gelden er andere eisen voor de constructie, de brandveiligheid en het energieverbruik.

Duurzaam bouwen

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 krijgen met ingang van 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com