Ben ik nog voldoende T-shaped?

Medio juni bezocht ik een kennismiddag over allerlei juridische onderwerpen. Daartussen was een blok geagendeerd over de T-shaped Legal Professional. Opvallend was de waterscheiding die vervolgens plaats vond tijdens de discussies over de rol, competenties en accenten van concernjuristen binnen de overheid. Het deed me afvragen: ben ik nog wel voldoende T-shaped?

Bij het begin beginnen: wat is de T-shaped Legal Professional?

Een paar jaar geleden was het weer ineens een hip begrip: de T-shape Legal Professional. Een T-shaped Legal Professional heeft diepgaande kennis binnen zijn eigen expertise; het verticale deel van de T. Daarnaast beschikt deze professional over vaardigheden en competenties om te kunnen verbinden met andere disciplines; het horizontale deel van de T. Met uitzondering van de specialist of generalist pur sang, kan iedereen zich vinden in dit model. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de Legal Professional? Wanneer is breed inzetbaar breed genoeg? Hoe diepgaand moet je kennis zijn? En hoe ga je dat waar maken in de praktijk?

Hoe breed is breed inzetbaar?

Breed wil in ieder geval zeggen dat je begrijpt wat de ander eigenlijk doet. En niet enkel de rollen van je collega’s die toezicht houden of subsidies verlenen, maar begrijp ook het perspectief van je bestuurder, de rol van het raadslid of de ondernemer die zoekt naar de juiste ingang binnen de gemeente. Alleen als je begrijpt wat die anderen ‘triggered’ kun je daarop anticiperen binnen je eigen rol.

De breed inzetbare jurist zal verder creatief en innovatief moeten zijn. Met het enkele gebruik van een rode pen of het verwijzen naar een regel geef je namelijk het probleem weer, maar draag je nog niet bij aan de oplossing. Om als volwaardig deelnemer in een proces of project mee te draaien, zul je je creativiteit moeten laten gelden, uiteraard binnen je vakgebied, maar ook daarbuiten.

Bovendien is de T-shaped Legal Professional in staat om te communiceren, in de zin dat hij luisterend, vragend en overtuigend is. De predikende jurist die vanaf zijn kansel het recht predikt, is allang verleden tijd. De realiteit van nu vraagt om een jurist die het gesprek aangaat en in staat is om de knelpunten en oplossingen vlot boven water te halen. Juist die scherpte in onderhandelingen, procedures en intern overleg kan de Legal Professional doen onderscheiden van zijn collega’s in andere rollen.

Wanneer is diepgaande kennis diep genoeg?

Ja natuurlijk, je kent de artikelen uit de Awb, Wabo en Participatiewet opdreunen, je houdt je rechtspraak bij, maar is het diepgaand genoeg? Dat hangt vooral af van je rol uiteraard en de verwachtingen in je professionele omgeving. Van de concernjurist mag echter een doorleefde kennis worden verwacht, inhoudende dat de betekenis van begrippen en processen binnen diverse wetgeving zo bekend zijn dat het gebruik daarvan aanvoelt als alledaags. Niet alleen maakt dat een goede analyse mogelijk tussen de feitelijke situatie en de betekenis daarvan in het recht, maar biedt dat ook de mogelijkheid om te komen tot creatieve en reële oplossingen.

Ben ik nog voldoende T-shaped?

Dat is de vraag die je je Legal Professional moet blijven stellen en die ik mijzelf regelmatig stel. Ben ik T-shaped? Jazeker. Is het voldoende? Dat is de echte lastige vraag waarop ik enkel kan antwoorden dat het het vandaag weer voldoende was en dat ik het morgen weer iets beter wenst te doen. Misschien met u?

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com